~Our Steps 大経大物語~
PV , Web Movie

大阪経済大学プロモーションドラマ

ProduceShin Yasuzawa

ProductionManagement  Ai Ozaki

Edit : Nanae Adachi